بایگانی ماه: آوریل 2020

طراحی فضای سبز باغچه

طراحی فضای سبز باغچه

زمانی که تصمیم به طراحی فضای سبز باغچه می گیرید، برخی از فاکتورها به صورت ثابت برای شما نقش آفرینی خواهند کرد و فارغ از این که این باغچه را در چه محلی برپا می کنید، باید اصول و قوانین طراحی فضای سبز را به کار بگیرید. اما از طرفی دیگر تفاوت هایی نیز بین […]