بایگانی ماه: جولای 2020

سیستم های آبیاری طراحی فضای سبز

نحوه آبیاری طراحی فضای سبز

زمانی که به طراحی فضای سبز می پردازیم، سیستم های آبیاری طراحی فضای سبز نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در صورتی که سیستم های آبیاری به درستی انتخاب نشده باشند، فضای سبز ایجاد شده، به درستی یا حداقل به سهولت صورت نگرفته و در مدتی کوتاه فضای سبز دچار مشکلاتی خواهد شد. از این […]