طراحی فضای سبز باغچه

طراحی فضای سبز باغچه

زمانی که تصمیم به طراحی فضای سبز باغچه می گیرید، برخی از فاکتورها به صورت ثابت برای شما نقش آفرینی خواهند کرد و فارغ از این که این باغچه را در چه محلی برپا می کنید، باید اصول و قوانین طراحی فضای سبز را به کار بگیرید. اما از طرفی دیگر تفاوت هایی نیز بین […]

خرید و فروش نهال گردو

خرید و فروش نهال گردو

نهال گردو اسرائیلی نهال گردو اسرائیلی، میوه گردو پوست کاغذی داده و برای شهرهای جنوبی پاسخ گویی خوبی خواهد داشت. این درخت پس از رشد، بسیار مرتفع شده و می تواند مرز 20 متر را رد کند. خرید و فروش نهال گردو پالیز این نهال گردو را باید یکی از بهترین نهال های گردو دانست […]