طراحی فضای سبز باغچه

طراحی فضای سبز باغچه

زمانی که تصمیم به طراحی فضای سبز باغچه می گیرید، برخی از فاکتورها به صورت ثابت برای شما نقش آفرینی خواهند کرد و فارغ از این که این باغچه را در چه محلی برپا می کنید، باید اصول و قوانین طراحی فضای سبز را به کار بگیرید. اما از طرفی دیگر تفاوت هایی نیز بین […]