خرید و فروش نهال گردو

خرید و فروش نهال گردو

نهال گردو اسرائیلی نهال گردو اسرائیلی، میوه گردو پوست کاغذی داده و برای شهرهای جنوبی پاسخ گویی خوبی خواهد داشت. این درخت پس از رشد، بسیار مرتفع شده و می تواند مرز 20 متر را رد کند. خرید و فروش نهال گردو پالیز این نهال گردو را باید یکی از بهترین نهال های گردو دانست […]