پروژه طراحی فضای سبز ویلا کردان واقع در منطقه کرج است. طراحی فضای سبز این باغ ویلا به سبک کلاسیک اجرا شده است. تقارن و هندسه در اجرای قلمروها و لبه ها قابل مشاهده اند. جزئیات پروژه شامل چمن کاری، آلاچیق، طراحی استخر و پیاده سازی فضای سبز در اطراف استخر و حیاط ویلا انجام گرفته است.این باغ مطابق مفهوم یک باغ نوآورانه و پایدار طراحی شده است.

مراحل اجرای پروژه طراحی فضای سبز ویلا کردان

در ابتدای امر متخصصان تیم باغ ایرانی در محل پروژه حاضر شدند تا بازدید اولیه انجام گیرد. سپس مشاوره اولیه بین تیم باغ ایرانی با مشتری انجام گرفت تا در مورد نیازهای مشتری جهت انجام این پروژه اطلاعات کسب شود. بررسی اینکه نیازهای مشتری قابلیت تبدبل به اقدامات عملی دارد یا خیر نیز در این مرحله مشخص شده است .

خدمات استاندارد طراحان باغ ایرانی

طرح پیشنهادی با توجه به نیازهای مشتری ارائه می گردد. در این مرحله طراح و مشتری جهت طراحی و مواد گفتگوهایی انجام داده و به توافق خواهند رسید. سپس اقدامات اولیه جهت زیرسازی و اجرای فضای سبز توسط تیم متخصص انجام می گیرد. جزئیات پروژه طبق طرح پیشنهادی یک به یک انجام می گیرد. مشتری نیز ناظر بر پروژه خواهد بود.

در انتهای تیم باغ ایرانی دستورالعمل های لازم جهت نگهداری گیاهان و چمن کاری را به مشتری گوشزد می کنند. گزینه ی دیگر این خواهد بود که مشتری جهت نگهداری فضای سبز طراحی شده توسط متخصصان باغ ایرانی، قرارداد جدید ببنند. طبق قرارداد  تیم باغ ایرانی موظف به نظارت و نگهداری کامل پروژه انجام گرفته در طول مدت قراداد می شوند.