محوطه سازی ویلا مدرن

محوطه سازی ویلا مدرن

 ایده های محوطه سازی ویلا 

محوطه سازی ویلا مدرن با استفاده از المان های امروزی و متمایز کردن فضا، صورت می گیرد. شاید بتوان به جرات گفت که طراحی محوطه ویلا و اصول مهم آن در غالب محوطه سازی ویلا مدرن و سنتی، از یک الگوی ثابت تبعیت می کند. اما ایده های محوطه سازی ویلا یا محوطه سازی ویلا به سبک سنتی با یکدیگر متفاوت است.

جزئیات محوطه سازی ویلا مدرن

توجه داشته باشید که محوطه سازی ویلا مدرن تنها چیزی نیست که به کاشت گل و گیاه و درختان مختلف محدوده شده و طراحی اولیه انجام آن نیز به این سبک چیدمان خلاصه شود. بلکه طراحی محوطه ویلا و اصول مهم آن به این صورت است که باید از سایر المان ها و فاکتورها چون حصار کشی، نرده کشی، استخرسازی، آلاچیق، برکه مصنوعی و غیره برای فضاسازی و البته زیباسازی محیط استفاده کرد.

تمام این موارد بستگی به آن دارد که چه محوطه ای را در اختیار داشته و طراحی اولیه فضاسازی آن، بر چه مبنایی استوار شده باشد. به علاوه این که محوطه سازی ویلا مدرن برای حیاط داخلی یا محوطه و فضای بیرونی آن باشد، نیز بسیار تائین کننده خواهد بود.

ذکر یک نمونه

به عنوان مثال شما می توانید گوشه ای از فضای حیاط و محوطه ویلا را به آلاچیق اختصاص داده و در بخش میانی استخر مستطیل شکلی ایجاد کنید. توجه داشته باشید که بسته به شکل محوطه ویلا و مربع یا مستطیل بودنی آن، باید طراحی شکل استخر انجام شود. همین طور پرچین کاری و گل کاری در ردیف دور تا دور محوطه، می تواند به زیباسازی محوطه سازی ویلا مدرن کمک کند.

به طور اصولی در محوطه سازی ویلا مدرن، استفاده از ترکیب درختان مختلف کارآمد است و کمتر از درخت های یکسان و هم گونه استفاده می شود. چیزی که در ترکیب محوطه سازی ویلا مدرن، بسیار حائز اهمیت است، به کار بردن آلاچیق های چوبی و برکه های مصنوعی است. به این صورت نه تنها به زیباسازی فضا کمک بسیاری می نمایید، بلکه نوعی جزیره سازی در فضای محوطه ویلا صورت می گیرد. این کاری است که پیشتر به شکل سنتی به کمک نرده کشی و حصارچینی انجام می دادیم و اکنون در علم محوطه سازی مدرن، بدون به کار بردن نرده و حصار، بلکه به وسیله چنین موقعیت های کاربردی، ایجاد می شود.

در علم طراحی محوطه سازی ویلا مدرن، دیگر نیاز به جداسازی فضاها به کمک حصارکشی نیست، بلکه این ایده های محوطه سازی ویلا یا محوطه سازی ویلا به سبک سنتی هستند که در فضا به کار برده شده و جزیره های مستقل را به وجود می آورند. همین طور استفاده از درختان و بوته های مختلف و متضاد در کنار یکدیگر، البته در صورتی که با شرایط جغرافیایی همخوانی داشته باشند، در محوطه سازی ویلا مدرن جایگاه خواهند داشت. استفاده از بوته ها و درختان با برگ های پهن یا بوته های برگ سوزنی در ترکیب کنار یکدیگر، نوعی مدرنتیه توأم با تضاد و بسیار زیبا را خلق می کنند.

همین طور در بخش گلکاری نیز لزوما مقید به گل کاری همسان و در ردیف های منظم و منطقی نیستیم. اتفاقا در محوطه سازی ویلا مدرن، استفاده از یک بی نظمی متمرکز، می تواند صحنه های آشفته و بسیار رویایی خلق کند.

استفاده از کف پوش در محوطه سازی ویلا مدرن

از بخش جزیره سازی در ایده ای محوطه سازی ویلا که بگذریم، باید به کف پوش های مورد استفاده در طراحی حیاط ویلا نیز اشاره کنیم. این مورد در هر دو ویلا مدرن و سنتی مورد استفاده قرار می گیرد و نمی توان خط مرز آن قدرها مطمئنی بین این دو فضا برای آن قائل بود.

زمین چمنی حیاط و محوطه یک ویلا را در نظر بگیرید. در این زمین، می توانیم به کمک کف پوش های مرمرین یا هر نوع دیگری از کف پوش مناسب، مسیر عبور را ایجاد نماییم. جالب است این نکته را در نظر داشته باشید که به کمک همین کف پوش ها نیز می توان تقسیم بندی و مرزبندی فضا را ایجاد کرد. به طور مثال شما می توانید یک مسیر به وسیله کف پوش ها از سمت استخر به آلاچیق یا به ورودی محوطه ویلا ایجاد کنید. به همین ترتیب مسیر دیگری می تواند از استخر به محوطه گل کاری شده، شکل بگیرد. به طور کلی باید گفت که کف سازی و کف پوش ها، بخش مهمی از محوطه سازی مدرن و سنتی ویلاها را به خود اختصاص می دهند. این کف پوش ها تاثیر مستقیم در تقسیم فضا و جذابیت و زیباسازی محوطه دارند و تنها تفاوت در شکل اجرای آن هاست. بسته به این که چه اندازه مساحت محوطه در اختیار داشته و این فضا را چطور بخواهیم مرزبندی کنیم، به کار بردن کف پوش ها معنا پیدا می کند.

استفاده از آبنما در محوطه سازی ویلا مدرن

ایده های محوطه سازی ویلا یا محوطه سازی ویلا به سبک سنتی حکم می کند که از اجزایی چون آبنما نیز در محوطه سازی ویلا استفاده شود. این آبنماها می توانند بسته به ابعاد فضای مورد نظر در ویلا، کوچک و یا بسیار بزرگ باشند. همین طور شما می توانید از چندین آبنما در فضای محوطه سازی ویلای خود بهره مند شوید. به کمک آبنما و اجزایی چون آن ها، می توان به نوعی همان مرزبندی و جزیره سازی را نیز اجرا کرد. به طور نمونه شما می توانید به کمک یک آبنما، به راحتی مرز مشخصی میان دو بخش از محوطه خود ایجاد کرده و هر یک را به موضوع فضاسازی خاص خود، اختصاص دهید.

استفاده از بلوک های چوبی یا سنگی

استفاده از بلوک های چوبی یا سنگی در محوطه سازی ویلا مدرن، جایگاه خود را دارد. این بلوک ها را می توان به صورت ردیفی مورد استفاده قرار داده و صفی از بلوک های چوبی یا سنگی ایجاد کرد. به این صورت می توانید مرز فیزیکی کاملا قابل رویت و مشخص شده ای بین فضاهای مختلف نقشه طراحی محوطه ویلای خود، به وجود بیاورید. شاید این چیزی باشد که پیشتر در طراحی فضای سبز ویلای مدرن، نقض کردیم، اما به کار بردن بلوک های چوبی به نوعی در زیباسازی فضا نقش داشته و حتی در انواعی می توان از آن ها به عنوان نشیمنگاه های محوطه استفاده کرد. در گونه ای دیگر شاید نوع طراحی فضای شما، به شکلی باشد که بخواهید این بلوک های چوبی و سنگی را به شکل دایره ای یا کاملا پراکنده در فضای ویلایی خود قرار دهید.

محوطه سازی ویلا مدرن

طبقه سازی در محوطه ویلا

اما دیگر نکته فوق العاده ای که در محوطه سازی ویلا مدرن می توان به کار برد، طبقه سازی محوطه است. در این حالت، یک نیم طبقه در حد 10 سانتی متر تا 20 سانتی متر به محوطه ویلا داده شده و می توان آن را به شکلی کاملا موثر در فضاسازی به کار برد. کافی است که طراحی اصولی و صحیحی در طراحی فضای سبز ویلا به کار گرفته شود. در این صورت حتی می توان نوع گل و گیاهان به کار گرفته شده در هر نیم طبقه را مجزا در نظر گرفته و باغچه های مختلفی به وجود آورد. احتمالا مایل به استفاده از درختان مرتفع یا بوته های بلندقدتر در طبقه های پایین تر بوده و در نیم طبقه های بالاتر، گل کاری های ریزنقش تری به کار می گیریم.

استفاده از فواره در محوطه سازی ویلا مدرن

در نهایت باید استفاده از فواره در محوطه سازی ویلا مدرن را به عنوان آخرین و یکی از موثرترین راه حل ها در نظر گرفت. فواره معمولا در مرک فضا قرار گرفته و نقشی کلیدی ایفا می کند. با قرار دادن فواره در میدان فضای محوطه ویلا، سایر محوطه ها و فضاهای کاربردی را نسبت به آن تعیین کرده و خط و مشی مشخصی، به دست می آید.

بخشی از طراحی و ایده های محوطه سازی ویلا مدرن، به شکل قرینه در تناسب با فواره یا هر جزء مرکزی دیگر در نظر گرفته شده و برخی دیگر از طراحان معتقد به استفاده غیرقرینه و جایگذاری کاملا تصادفی در فضای محوطه ویلا هستند.

این موارد به میل مشتری و الگوی ذهنی که از فضاسازی محوطه ویلای خود در نظر دارد، بستگی زیادی خواهد داشت.

کلام آخر

در نظر داشته باشید که شکل صحیح محوطه سازی ویلا مدرن در نهایت باید با انتظارات مشتری و البته پتانسیل های فضا و منابع موجود، همخوانی داشته باشد. گاهی اوقات حتی شرایط جغرافیایی محل واقع شدن ویلا، نمی تواند با انتظارات و طراحی فضاسازی و گل و گیاهان در نظر گرفته شده، سازگاری داشته و پروژه محکوم به شکست خواهد بود. از این روی لازم است که کلیه انتظارات و طراحی و الگوی اولیه به همراه منابع و پتانسیل ها تحت سنجش نیروهای کارشناس قرار گرفته و سپس طرح نهایی برای اجرا آماده شود. همیشه امکان جایگزین کردن طرح های جزئی و جزیره ای وجود داشته و می توان با مطالعه فضا و امکانات موجود، به بهترین طرح و ایده های محوطه سازی ویلا یا محوطه سازی ویلا به سبک سنتی دست یافت. از این روی توصیه می کنیم، چنین طراحی و محوطه سازی را حتما با راهنمایی کارشناسان و متخصصان این حوزه پیش ببرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت (nextluxury.com) مراجعه کنید. 

برای امتیاز دادن کلی کنمایید
[Total: 0 Average: 0]
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x